Autor i kontakt

dr inż. Andrzej Okuniewski

Pokój 123, "Chemia A"
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

telefon: +48 58 347 2592
e-mail:


Curriculum scientiæ:
www.chemmix.edu.pl/cv

Strona domowa:
www.chemmix.edu.pl

Strona Katedry Chemii Nieorganicznej:
www.kchn.pg.gda.pl (profil: www.kchn.pg.gda.pl/ao)

Strona SSOGPTChem „Hybryda”:
www.ssptchem.pg.gda.pl