Chemia nieorganiczna

Ten rozdział będzie poświęcony chemii ogólnej oraz nieorganicznej. Chemia ogólna to dział chemii zajmujący się podstawowymi pojęciami, jak np. atom, wiązanie chemiczne, reakcja chemiczna, czy podstawowymi obliczeniami chemicznymi, natomiast chemia nieorganiczna to nauka zajmująca się pierwiastkami wszystkich grup układu okresowego, ich związkami (wykluczając organiczne związki węgla) oraz reakcjami tych substancji. Mam nadzieję, że wszystkie informacje będą przedstawione w taki sposób, że ich zrozumienie nie sprawi nikomu problemu. Poniżej znajduje się wykaz tematów: