Kalkulator masy molowej

Wprowadź wzór:


Rozpoznawane grupy: Me, Et, Pr, Bu, Ph, Bz, Bn, Cp, Ts