Tablica rozpuszczalności

Uwaga: materiał w przygotowaniu...

H+NH4+Na+K+Mg2+Ca2+Sr2+Ba2+Fe3+Co2+Ni2+Mn2+Cr3+Al3+Zn2+Cu2+Cd2+Bi3+Hg2+Pb2+Ag+